6.-8. september 2017


Miesto konania:

Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK
BIOMED centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK
Kompetenčné centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK
MARTIN
Príhovor

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia.

Klinike ORL a ChHaK JLF UK a UNM sa dostalo cti usporiadať 64. národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 6. až 8. septembra 2017 v novovybudovaných priestoroch Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Kongres je o to dôležitejší, že je súčasne 7. spoločným Česko–slovenským kongresom a 79. kongresom Českej ORL spoločnosti. Preto sa tešíme, že budeme môcť privítať účastníkov z Českej republiky. Pracovníci tunajšej kliniky sa budú snažiť vytvoriť priateľské prostredie pre všetkých, so zaujímavým spoločenským programom a skvelou gastronómiou.

Tešíme sa na stretnutie!

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.,
predseda organizačného výboru

Elektronická registrácia

Využite možnosť online registrácie. Obratom Vám zašleme e-mail s potvrdením ako aj údajmi potrebnými na úhradu registračného poplatku.


REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Ubytovanie

Ubytovanie počas kongresu si účastníci hradia samostatne. Odporúčame využiť niektoré z možnosti ubytovania v okolí.


MOŽNOSTI UBYTOVANIA

Organizátori podujatia